W ZAKRESIE USŁUG ARBORYSTYCZNYCH OFERUJEMY:

 • sporządzanie specjalistycznych opracowań dendrologicznych
  • inwentaryzacje uproszczone i techniczno-wykonawcze
  • ekspertyzy stanu fitosanitarnego
  • opinie dendrologiczne
  • projekty nasadzeń ozdobnych i użytkowych (wiatrochronnych, dźwiękochłonnych itp.)
  • projekty ochrony drzew na placu budowy
 • badania drzew określające ich statykę z zastosowaniem rezystografu i innych metod badawczych
 • projekty wzmocnień mechanicznych koron i pni drzew
 • prace poprawiające jakość siedliska – mikoryzacja, aplikacja agro żelu, nawożenie, montaż systemów napowietrzających
 • nadzór inspektorski prac na terenach zieleni
 • projektowanie i wykonawstwo nasadzeń ozdobnych i ochronnych
 • zwalczanie szkodników i patogenów drzew i krzewów
 • doradztwo w zakresie ozdobnej uprawy drzew i krzewów

W ZAKRESIE SZTUKI OGRODOWEJ:

 • sporządzanie autorskich projektów ogrodów przydomowych
 • wykonywanie nasadzeń roślin
 • diagnozowanie stanu fitosanitarnego roślin
 • zwalczanie szkodników i patogenów
 • nawożenie doglebowe i dolistne
 • cięcia sanitarne, odmładzające i techniczne drzew i krzewów

W ZAKRESIE UPRAW PLANTACYJNYCH PROPONUJEMY:

 • projektowanie plantacji drzew energetycznych, choinek, lawendy i innych upraw
 • zwalczanie szkodników i patogenów opryskiwaczem spalinowym
 • doradztwo w zakresie plantacyjnej uprawy drzew i krzewów